belgium lion

Onderwijs in België


Check out this educational website. You can find a lot of worksheets with different subjects and grades over there. This website offers various downloadable and printable study guides and worksheets. Some of this content is free to try.Tweets by NewPath Worksheets

Verschillende soorten van onderwijs

Onderwijs in Vlaanderen

In Vlaanderen is er leerplicht vanaf 6 jaar. Er zijn 6 jaar lager onderwijs en 6 jaar secundair onderwijs. Vanaf 15 jaar kan een leerling kiezen voor deeltijds onderwijs. Er bestaat ook GOK (Gelijke Onderwijskansen) om leerlingen te helpen zich beter te ontwikkelen.

In Vlaanderen kent men 3 niveaus van onderwijs: het basisonderwijs (kleuter- en lagere school), het secundaire onderwijs (middelbare school) en het hoger onderwijs (beroepsonderwijs en universiteit).